Cennik usług

Cennik Usług medycznych

Usługi  nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz usługi udzielone osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Przychodni Medbuk.

 

Zabiegi

 1. Iniekcja podskórna – 15zł
 2. Iniekcja domięśniowa – 15zł
 3. Iniekcja dożylna – 23zł
 4. Iniekcja śródskórna ( próba na penicylinę) – 15 zł
 5. EKG bez opisu – 15zł
 6. EKG z opisem – 30zł
 7. Opatrunek – mały – 15zł

                     duży – 17zł

 1. Wlew kroplowy – 50zł
 2. RR – 10zł
 3. Glukoza z palca – 8zł

Porady, zaświadczenia lekarskie, kopia dokumentacji medycznej, szczepienia odpłatne

 1. Porada lekarza rodzinnego osobie nieubezpieczonej – 60zł
 2. Porada kontrolna udzielona osobie nieubezpieczonej – 50zł
 3. Porada lekarza rodzinnego w domu pacjenta osobie nieubezpieczonej – 100zł
 4. Świadczenie pielęgniarskie ambulatoryjne - 25zł, w domu - 40zł
 5. Zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wisem do książeczki  ( z wyjątkiem uczniów kontynuujących naukę, posiadających skierowanie ze szkoły) – 100zł
 6. Zaświadczenie lekarskie wystawione na wniosek pacjenta ( np. zaś. o karmieniu, o dopuszczeniu do testów sprawnościowych, itp.) - 50zł
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych ( za wyjątkiem Opieki Społecznej) – 50zł
 8. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,51zł
 9. Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej ( 1 strona A4) – 0,30gr.
 10. Sporządzenie wyciągu albo odpisu ( 1 strona ) - 9,00zł
 11. Sporządzenie dokumentacji na inform. nośniku danych - 1,80zł

 

 

Cennik Szczepień

 1. Infanrix IPV+Hib – 145zł
 2. Prevenar 13 – 300zł
 3. EngerixB – 105zł
 4. Hepavax Gene – 40zł
 5. NeisvacC – 145zł
 6. Imovax Polio – 75zł
 7. Varilrix – 210zł
 8. FSME Immun – 110zł
 9. FSME Junior – 100zł
 10. Pentaxim – 145zł
 11. Hexacima – 220zł
 12. Bexsero – 370zł
 13. Nimenrix – 185zł
 14. Vaxigrip Tetra – 70zł