Personel Przychodni

Personel Medyczny Przychodni Medbuk

Lekarze

Bożena Bąchór - spec. med. rodzinnej/spec. pediatrii

Zofia Ochab - spec. med. rodzinnej/lek.chorób wew.

Halina Błachut - spec. med. rodzinnej/lek.chorób wew.

Renata Wiatrowska - spec. med. rodzinnej/pediatra

Jarosław Cioch - specjalizacja med. ogólna

Piotr Błachut - lekarz w trakcie specjalizacji

Agnieszka  Kocjan Grzegorzek - lekarz geriatra

Agnieszka Błachut - lekarz w trakcie specjalizacji

Dominik Grzanka - lekarz w trakcie specjalizacji

 

Pielęgniarki

Sylwia Nowak - Chechelska - mgr pielęgniarka koordynująca

Wioletta Ślusarczyk - piel. koordynująca szczepienia/piel. praktyki

Zofia Karolczyk - piel. praktyki/

Lucyna Kaim - piel. praktyki

Aneta Dziwosz - piel. rodzinna/spec. piel. rodzinnego

Dorota Świerc - mgr piel. rodzinna/ specj. piel. rodzinnego

Ewa Oliwa - mgr piel. rodzinna/ spec.piel. rodzinnego

Danuta Paś - piel. szkolna/praktyki

Sylwia Bień - lic.  piel. praktyki/ piel. rodzinna

Rejestratorka

Agnieszka Mitka - rejestratorka

Grażyna Chojowska - rejestratorka

Położna

Lilla Wojtacha - licenc. położna rodzinna

Pracownicy Laboratorium

mgr Anna Gattermayer-Łach - spec. laboratoryjnej analityki medycznej

Bożena Latos - laborant