Personel Przychodni

Personel Medyczny Przychodni Medbuk

Lekarze

Bożena Bąchór - spec. med. rodzinnej/spec. pediatrii

Zofia Ochab - spec. med. rodzinnej/lek.chorób wew.

Halina Błachut - spec. med. rodzinnej/lek.chorób wew.

Renata Wiatowska - spec. med. rodzinnej/pediatra

Jarosław Cioch - specjalizacja med. ogólna

Anna Księska - lekarz med. w trakcie specjalizacji

Piotr Błachut - lekarz rezydent

 

Pielęgniarki

Edyta Kocjan - mgr  piel. koordynująca/piel. praktyki/rodzinna

Wioletta Ślusarczyk - piel. koordynująca szczepienia/piel. praktyki

Zofia Karolczyk - piel. praktyki/rodzinna

Małgorzata Kowalska - mgr piel.

Lucyna Kaim - piel. praktyki

Joanna Polańska-Ławruk - piel. praktyki

Aneta Dziwosz - piel. rodzinna

Dorota Świerc - licenc. piel. rodzinna

Ewa Oliwa - piel. rodzinna

Danuta Paś - piel. szkolna/praktyki

Aleksandra Cinal - rejestratorka

Położna

Lilla Wojtacha - licenc. położna rodzinna

Pracownicy Laboratorium

mgr Anna Gattermayer-Łach - spec. laboratoryjnej analityki medycznej

Bożena Latos - laborant